Känslor påverkar i förlängningen din försäljning

Ansiktsuttryck

Online video-industrin rör sig snabbt. Bara YouTube har över en miljard användare i världen, och varje dag lägger besökarna hundratals miljoner timmar på YouTube och genererar samtidigt flera miljarder visningar. Antalet timmar som användare tittar på just YouTube ökar därtill med ungefär 50% per år. Andelen tittare som ser en hel video är emellertid fortfarande […]

Varför bör jag använda CX och Customer Journey Mapping?

Customer Experience Journey

I innovations-, strategi- och marknadslitteraturen pratas det idag mycket om human centred design, service design och design thinking. Det kan beskrivas som holistiska metoder, som fokuserar på innovation med utgångspunkt från människan och med hjälp av konkret designtänkande och snabba, enkla prototyper testar sig fram till de bästa lösningarna på ett problem ur ett användarperspektiv. I praktiken kan allt […]

Vad är strategi?

Strategy word cloud

Koncernstrategi, affärsstrategi, marknadsstrategi, varumärkesstrategi, innovationsstrategi, digital strategi, content strategy, operational strategy, HR-strategi, försäljningsstrategi, kommunikationsstrategi. Listan kan göras lång. Idag har allt och alla en strategi… och utan strategi är det som högre chef näst intill svårt att vara trovärdig. Varje trovärdigt större företag, varje trovärdig företagsledare och varje högre chef har givetvis strategier för sin […]

Hur du konkret kan bidra till bolagets tillväxt

Promoters-Passives-Detractors

Två års forskning och flera tusen intervjuer med kunder i olika branscher har visat att en endaste, enkel fråga (i de flesta branscher) verkar vara tätt kopplat till ett företags faktiska tillväxt. Den frågan, som besvaras av företagets kunder, är: – ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera vårt företag till en vän eller […]

Har vi lyckats marknadsföra marknadsföring?

Lotten Pettersson Academic Search

Gästbloggat av Lotten Pettersson, rekryteringskonsult på Academic Search: -”Jag vill bara höra av mig och berätta att jag är tillgänglig för marknaden så du får gärna tänka på mig om du hör om något spännande jobb.” Som rekryterare är det inte ett helt ovanligt samtal. Anledningen till varför man är ute och söker jobb kan […]

Har du som marknadschef rätt svar?

Mats Rönne

Gästbloggat av Mats Rönne: För några år sedan modererade jag en diskussion för Marknadsföreningen i Stockholm där temat var ”Marknadschefens roll”. I panelen fanns flera marknadschefer, men också en av Sveriges mest seniora chefsrekryterare. När han fick frågan -”Varför finns det inte fler marknadschefer i svenska företags ledningsgrupper?” var svaret lika rakt som plågsamt (åtminstone […]

Kostnadsorientering eller kundtillfredsställelse?

Money to the bank

Allt fler vittnar om att näringslivet de senaste 15 åren blivit allt mer fokuserat på kortsiktig vinst och tillhörande kostnadsrationaliseringar. Något som accelererade sedan lågkonjunkturen slog till i flera vågor från 2008 och framåt. Det som hänt har emellertid inte bara med konjunktursvängningar att göra, utan också med ökad kortsiktighet från investerare, som i sin tur […]

Marknadschefens nya roll

Det som förr normalt hette Marknadschef har idag allt oftare blivit Marketing Manager; Marketing Director; (Senior) Vice President Marketing, Brand & Communications; Head of Brand, Marketing & Innovation eller CMO (Chief Marketing Officer) eller till och med CCO (Chief Customer Officer). Det finns många varianter på samma tema, som rör sig i regionerna kring kund, […]

Segmentering – grunden till allt

Segmentation and targeting

Människor är olika och har olika behov. Alla är inte intresserad av samma produkter, erbjudanden och budskap. Varför då behandla alla lika? Det låter helt uppenbart att det inte kan vara framgångsrikt. Men varför slarvar då så många med segmenteringen av sin marknad? Segmentering av marknaden är en teknik som används för att identifiera individer eller […]

Big Data eller Smart Data – vad föredrar du?

Big data

En digitalisering av allt som skrivits i mänsklighetens historia fram till år 2003 är beräknat att uppta sammanlagt 5 miljarder gigabit. Idag produceras emellertid samma ofattbara mängd data digitalt på endast två dagar. Ryktet säger också att det typiska företaget dubblar mängden lagrad data vartannat år. Bra? Inte nödvändigtvis. Data är nämligen precis vad det […]

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 166 andra följare